Zaćma

Zaćma to zmętnienie soczewki. Choroba ta może być wrodzona lub nabyta. Najczęściej występuje zaćma nabyta starcza. W zależności od umiejscowienia zmętnień może to być zaćma korowa, jądrowa lub podtorebkowa. W zależności od stopnia zmętnienia może to być zaćma początkowa, niedojrzała, dojrzała, przejrzała. Choroba ta występuje w przebiegu takich schorzeń ogólnoustrojowych jak: cukrzyca, dystrofia miotoniczna, czy atopowe zapalenie skóry. Również niektóre leki stosowane ogólnie mogą przyczynić się do wczesnego wystąpienia zaćmy. Zaliczamy do nich: steroidy, chloropromazynę i amiodaron.

Istnieje jeszcze jeden rodzaj zaćmy nabytej – zaćma wtórna wikłająca w przebiegu przewlekłego zapalenia błony naczyniowej, po epizodach ostrego ataku jaskry, w wysokiej krótkowzroczności, w dziedzicznych dystrofiach dna oka.

Formą leczenia zaćmy jest przede wszystkim operacja usunięcia zmętniałej soczewki i wszczepienie na jej miejsce soczewki sztucznej o wyliczonej indywidualnie dla każdego pacjenta mocy.

W celu obliczenia mocy sztucznej soczewki wykonuje się keratometrię oka (pomiar krzywizny przedniej powierzchni rogówki w dwóch południkach), mierzy się długość gałki ocznej przy pomocy USG A lub biometrii optycznej . Wykorzystując te dane i odpowiednie wzory wylicza się właściwą dla danego pacjenta moc soczewki.

Soczewki wewnątrzgałkowe są różnego typu w zależności od materiału, kształtu i funkcji. Obecnie najczęściej używa się soczewki zwijalne, które mogą być wprowadzone do oka przez cięcie rogówki szerokości 2,0-3,0mm.

Sposób usunięcia zmętniałej soczewki z oka zależy od stopnia twardości zaćmy. Zaćmy bardzo twarde (dojrzałe, brunatne) często usuwa się w całości metodą ECCE przez duże obwodowe cięcie rogówki szerokości 8-10mm. Innego typu zaćmy (miękkie) najczęściej usuwa się przy pomocy ultradźwięków (fakoemulsyfikacja z wykorzystaniem nowej technologii tzw. Ozil, co podwyższa jej skuteczność i obniża ryzyko uszkodzenia tkanek wewnątrz oka). Zaletą tego typu operacji jest przede wszystkim mniejsze obciążenie dla oka pacjenta i możliwość skrócenia nacięcia nawet do 2 mm, co skutkuje szybkim gojeniem ran bez komplikacji oraz szybkim wznowieniem wzroku i rekonwalescencją oka po zabiegu.

Film prezentujący operację zaćmy

Udostępnij artykuł